Miłość. Nadzieja. Wiara. Ku czci…

Wystawa w galerii Biuro Wystaw Fundacji Polskiej Sztuki Nowoczesnej

wystawa w 3 odsłonach:

Miłość.
10 kwietnia – 31 maja 2019

Nadzieja.
27 czerwca – 31 lipca 2019

Wiara.
8 sierpnia – 15 września 2019

Więcej informacji wkrótce na stronie www.biurowystaw.pl

Biuro Wystaw / Fundacja Polskiej Sztuki Nowoczesnej
Kuratorzy: Sarmen Beglarian, Sylwia Szymaniak

Partner: Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni, oddział Muzeum Narodowego w Warszawie

Wystawa związana jest z projektem
Formowanie pamięci. Pomniki w Europie Środkowej

Wykłady i działania artystyczne w miejscach pamięci w Europie Środkowej.

Celem projektu jest przyjrzenie się pojęciom dziedzictwa i pamięci oraz ukazanie pamięci o dziedzictwie Polski w kontekście spuścizny Europy Środkowej. Odmienna perspektywa kulturowa i historyczna zaproszonych do projektu specjalistów i artystów z różnych krajów stworzy możliwość zebrania i wymiany wiedzy o wydarzeniach historycznych i spuściźnie artystycznej (pomniki) w wybranych krajach. Zaproszeni badacze i twórcy w swoich odniesieniach będą podejmować próbę definicji odrębności narodowych oraz odnalezienia wspólnych elementów narodowej tożsamości oraz zadawać pytania czy dialog w kontekście pamięci jest możliwy, czy negocjowanie pamięci jest możliwe, jak działa pamięć indywidualna i zbiorowa.

Wykłady i działania artystyczne zostaną zarejestrowane i opublikowane na stronie internetowej zadedykowanej projektowi: www.formingmemory.com

Organizator: Fundacja Polskiej Sztuki Nowoczesnej
Kuratorzy: Sarmen Beglarian, Sylwia Szymaniak

Sfinansowano ze środków MKiDN w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na 2017–2021, w ramach programu dotacyjnego Instytutu Adama Mickiewicza „Kulturalne pomosty”.