Kształt

Ziemia pokryta jest rzeźbami, zniczami, malowidłami, znakami runicznymi – cmentarz wieków. Wszystko to są pomniki. Świadomie i nieświadomie pisana historia narodów. Każdy naród wpisany jest w tej księdze. Nawet ptaki lepią swe gniazda w swoistych różnorodnych formach architektonicznych. Płyną wieki i wciąż, bez przerwy narasta historia, to znaczy nowe jej pomniki. Mają one więc o wiele głębsze znaczenie i nie można na nie patrzeć ze stanowiska utylitarnego.
XAWERY DUNIKOWSKI

Nie ma absolutu formy, najważniejsze są treści – forma doskonała to ta, która najlepiej „niesie” treść, a nie istnieje tylko po to, by być śliczną, jej uroda musi być wartością niezamierzoną – tak jest w przyrodzie.
WŁADYSŁAW HASIOR