Adaptacja

Dyktatorzy stawiają pomniki na mocy dekretów. W społeczeństwach demokratycznych rządzący negocjują ze społeczeństwem – przeprowadza się procedury konkursowe, a w mediach toczy burzliwe polemiki. Idea upamiętnienia powinna być zaakceptowana przez różne, często antagonistyczne grupy społeczne. Sam temat upamiętnienia bywa kwestionowany ze względów politycznych. Formie monumentu stawia się trudne do spełnienia wymagania. Pomnik ma być dziełem wzniosłym i komunikatywnym, w nowatorski sposób symbolizować tradycyjne wartości, zaspokajać ambicje twórców i gusta mas. Materia także stawia swoje warunki: trzeba wziąć pod uwagę wytrzymałość skały, siłę wiatru czy istniejącą zabudowę. Niejednokrotnie w procesie adaptacji idea traci moc, a najciekawsze artystycznie projekty pozostają niezrealizowane.