Monument Mówiony / Krzysztof Varga / Pamieć wykuta dłutem

Czwartek, 25 kwietnia 2019, godzina 18
wstęp wolny

Historię piszą nie zwycięzcy, ale rzeźbiarze, projektanci pomników, decydenci pragnący upamiętnić ważne, z ich punktu widzenia, historie, a właściwie ich własne wizje historii. Pomnik jest dziełem sztuki (w każdym razie powinien być), ale jest nade wszystko deklaracją: oto nasza wersja historii, oto nasza nasze zdanie w kwestii kultury, oto definicja naszego narodu. Jesteśmy tacy, a nie inni. Pomnik, obok malarstwa historycznego, batalistycznego, w czasach przed epoką filmu, a później internetu spełniał rolę podstawowego komunikatu w sprawie tożsamości narodu, jego aspiracji, jego zdania na własny temat. Pomnik – jeśli nie zostanie zburzony, zniszczony w trakcie rewolucji, wojny, zmiany systemu – pozostaje jako świadectwo dążeń, marzeń, choć i opresji.

Wydarzenie ne FB – konteksty, dodatkowe informacje i aktualności o spotkaniu

Spotkanie towarzyszy wystawie POMNIK. Europa Środkowo-Wschodnia 1918-2018

Więcej na ten temat