Obalenie pomnika ks. Henryka Jankowskiego w Gdańsku

W nocy z 20 na 21 lutego 2019 r., ok godziny 3, trzech aktywistów – Konrad Korzeniowski, Rafał Suszek i Michał Wojcieszczuk – obaliło pomnik księdza Henryka Jankowskiego w Gdańsku. Ich działanie, jak deklarują, związane było z oskarżeniami o akty pedofilii, jakie wobec księdza Jankowskiego wysunęła autorka artykułu opublikowanego 3 grudnia 2018 roku na łamach Gazety Wyborczej – Bożena Aksamit.

W opublikowanym przez trzech mężczyzn manifeście, deklarują: „Naszym celem jest rozbicie fałszywego i ohydnego mitu Henryka Jankowskiego, nie zaś – materii jego pomnika” (cyt. za Oko.press). Mężczyźni przewrócili pomnik wraz z cokołem na przygotowane na ziemi opony samochodowe. Na leżącym już pomniku ułożyli strój ministranta oraz dziecięcą bieliznę.

Akcja jest przykładem oddolnej inicjatywy wymierzonej przez lokalną społeczność przeciwko postaci, której upamiętnienie staje się niechciane. W tym wypadku – w wyniku ujawnienia nowych informacji na jej temat.

Nagranie całego zdarzenia można obejrzeć na profilu Tomasza Sekielskiego na Facebooku.

Cały manifest dostępny jest w artykule Oko.press.

Pomnik Księdza Prałata Henryka Jankowskiego został wzniesiony w 2012 roku i odsłonięty 31 sierpnia. Umiejscowiony był na skwerze tego samego imienia, u zbiegu ulic Mniszki, Katarzynki i Stolarskiej w Gdańsku, w parafii Św. Brygidy, której proboszczem w latach 1970-2004 był ks. Jankowski.

Autorem rzeźby pomnikowej był ukraiński artysta Giennadij Jerszow. Koszty budowy pomnika zostały pokryte ze składki publicznej, prowadzonej m.in. wśród członków NSZZ „Solidarność”. Pomnik wzniesiony został w uznaniu zasług ks. Jankowskiego dla działalności opozycyjnej.

Pomnik ks. Jankowskiego, od czasu publikacji artykułu Bożeny Aksamit p.t. „Sekret Świętej Brygidy. Dlaczego Kościół przez lata pozwalał księdzu Jankowskiemu wykorzystywać dzieci?”, był przedmiotem akcji społecznych wymierzonych przeciwko upamiętnianiu tego duchownego.
W nocy z 5 na 6 grudnia 2018 został oblany przez nieznanych sprawców czerwoną farbą, a w piątek 7 grudnia 2018 odbyła się pod nim manifestacja, w trakcie której figura została opasana łańcuchem, do którego następnie przymocowano deskę z napisem – „Pomnik ofiar KK” [Kościoła katolickiego].

Pomnik księdza prałata Henryka Jankowskiego w Gdańsku, fot. Krzysztof Rakowski 2016
Pomnik księdza prałata Henryka Jankowskiego w Gdańsku, fot. Krzysztof Rakowski 2016

Więcej na ten temat